top of page

Yhteistyön asiantuntija

Varatuomari, ekonomi Jukka Ahtela tuntee talouden, työmarkkinoiden ja yhteiskunnan toiminnan Suomessa ja Euroopan Unionissa.

 

Toimiva markkinatalous,  menestyvät yritykset, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä tehokas ja kannustava julkinen sektori ovat taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kulmakiviä. Luottamus, yhteistyö sekä kyky ketterään ja samalla pitkäjänteiseen päätöksentekoon ovat  suomalaisia vahvuuksia, joita tulee vaalia.

 

 Jukka Ahtela  on Ahtela Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja sen edeltäjien palveluksessa 1979–2013. Hänen vastuualueinaan ovat olleet työmarkkina- asiat, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, yrityslainsäädäntö kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet sekä yritysturvallisuus. Vuosina 1993–2005 hän työskenteli TT/PT:n Brysselin-toimistossa, vv. 1997–2005 sen päällikkönä. Vuosina 2015-2020 Jukka Ahtela  toimi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (EESC) jäsenenä.

bottom of page