top of page

Asiantuntijuus

 

    

Jukka Ahtelan asiantuntijuus perustuu laaja-alaiseen ja pitkään kokemukseen elinkeinoelämän edunvalvonnassa sekä laajaan yhteiskunnalliseen verkostoon Suomessa ja EU:n elimissä. Tiivis ja pitkä yhteistyö elinkeinoelämän ja sen järjestöjen sekä palkansaajajärjestöjen, ministeriöiden ja muiden julkisten toimijoiden kanssa luo pohjan tulokselliselle toiminnalle.

 

Osaamisalueita ovat työmarkkina- ja sopimustoiminta, riitojen ratkaisu ja sovittelu, työelämän kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojelu, työeläke- ja muu sosiaalivakuutus, yrityslainsäädäntö, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet sekä EU-politiikka ja EU-lainsäädäntö.

Asiantuntijatehtävät
 

​​Selvitystehtävät, kehittämishankkeet, työryhmien veto- ja jäsenyystehtävät, valmennus ja koulutus,

strategiatyöskentely, EU-strategioiden suunnittelu.  

Neuvottelutoiminta, sovittelu

​​

Työmarkkina- ja sopimustoiminnan kehittäminen, neuvottelutuki, yhteistoiminta muutostilanteissa, riitojen ratkaisu ja sovittelu.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

​​

Edunvalvonta- ja vaikuttamistehtävät Suomessa ja EU:ssa: ympäristöluotaus, lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn vaikuttaminen, verkostotyöskentely, viestintä.

bottom of page